Ny som chef

Ledarskapsutbildning som heter Ny som chef

Ledarskapsutbildning ny som chef
Sätt dig på skolbänken när du är ny som chef

Att vara ny som chef är spännande, omtumlande och lite nervöst. Därför är det bra att inleda dina nya karriär med en ledarskapsutbildning. Under en utbildning som är gjord speciellt för nya chefer får du lära dig om de förväntningar som medarbetarna kommer att ha på dig. Du får svar på frågor såsom: Vad tror mina medarbetare om mig? Hur tycker mina chefer att jag ska agera? Frågor, frågor, frågor. Det är nog ganska kännetecknande för dig, nu när du är ny som chef. Det är inte alls konstigt. Du har ju hamnat i en helt ny situation med alldeles nya förutsättningar. Att frågorna är fler än svaren är helt naturligt. Det är därför som en utbildning i ledarskap som sätter fingret på kunskaper för nya chefer är ett bra val. Kika gärna på Hjärtum Utbildnings Ny som chef, det är en grundläggande utbildning för nya chefer.

Träna dig genom utbildning för chefer

Det viktiga nu är att du utbildar dig och börjar söka efter svaren och det helst innan du måste agera i en svår situation. Under en ledarskapsutbildning får du träning i vad det innebär att vara chef. Tänk dig att du en dag kommer till jobbet och får veta att verksamheten ska minska med 25%. Medarbetare som arbetat länge på företaget ska nu sägas upp och det är du som ska göra det. Detta kanske är människor som du tidigare arbetat sida vid sida med, nu ska du tala om för dem att deras tid vid företaget är över. Hur gör du i en sådan situation? Som chef måste du kunna ta det svåra med det lätta, kunna både avskeda och anställa och det måste kännas OK för dig som person att göra det.

Utbildning för ny som chef

En chefs arbete är ibland komplicerat och medför stor påverkan på andra. Du behöver veta hur du ska bete dig, vad du kan och får säga och vad du som chef ska signalera. Vår ledarskapsutbildning Ny som chef kallas populärt för ett körkort för nybliven chef, eftersom det ger dig regler och riktmärken att följa så att du enklare kan styra över fartgupp och undvika enkelriktning. Du lär dig helt enkelt grunderna i chefskap och får de nödvändiga baskunskaperna när du är ny i din chefsroll. Du bygger upp din säkerhet som chef och ökar din trygghetsfaktor, så att du kan stå stadigt som ledare, även när det blåser.

Innehåll i vår ledarskapsutbildning för nya chefer

Nedan listar vi ett utdrag av innehållet i vår ledarskapsutbildning som vänder sig till dig som är ny som chef:

  • Ny i chefsrollen
  • Ledarskap – vad innebär det att leda andra?
  • Skapa och behåll arbetsglädjen
  • Så lyckas du som ny chef
  • Chef över tidigare kollegor
  • Feedback lyfter dig som chef

Vetskap om osämja och konflikter

Lär dig konflikthantering för ledarenDessutom lär du dig hur du kan skapa resultat och framgång som chef genom att dra upp viktiga spelregler och stävja osämja på jobbet. Du lär dig att skilja mellan konflikt, lite bråk eller stort allvar och får verktyg för att hantera detta. Dina lärdomar gör att du förstår din roll som chef i osämjan. Vidare innehåller utbildningen medarbetarsamtal och utvecklingssamtal och lär dig om struktur, innehåll och checklistor i samtalen. Under ett medarbetarsamtal kan ni även diskutera eventuell osämja och börja nysta i bakomliggande problem.

Lärdomar i att kommunicera

Att ledarskap är kommunikation är viktigt att förstå när du är chef. Utbildningen Ny som chef låter kommunikationen gå som en röd tråd genom utbildningsdagarna. Du får tips om hur du kan använda retorik och kroppsspråk för att få andra att förstå dig. Du kommer att få öva på att argumentera på ett professionellt sätt, vilket gör dig väl förberedd på olika diskussioner du kan hamna i. Som du märker är innehållet mycket matnyttigt och tar upp de flesta av de områden som du behöver få kunskaper om.

Ett svar på “Ny som chef”

  1. Pingback: Ny som chef och arbetsglädje - Ledarskapsutbildning

Lämna en kommentar