Ledarskapsutbildning utvecklar ditt team

En ledarskapsutbildning lär dig om teamutveckling

En bra ledarskapsutbildning utvecklar ditt team i och med att du utvecklar ditt ledarskap. Konsten att utveckla team är ett viktigt område, som du som är ledare gör klokt i att utveckla och förkovra dig i. Ditt team är ju ditt viktigaste arbetsinstrument och utan det kommer arbetsuppgifterna inte att bli utförda. En utbildning lär dig att se till såväl individerna som gruppen som helhet. Detta är avgörande för teamets framgång.

Distansutbildning för ledare

Du kan inte enbart se gruppen som en enhet och du kan heller inte bara se till individerna. Konsten ligger i att kombinera dessa två så att delarna bildar en optimalt sammansatt grupp och även medger individuell förkovran. En inte alldeles lätt uppgift. Det är därför en ledarskapsutbildning utvecklar ditt team såväl som dig själv. Du kan gå en distansutbildning i ledarskap eller en fysisk utbildning, båda fungerar lika bra.

Få färdigheter i gruppdynamik

En utbildning i ledarskap visar dig hur en grupp fungerar och definieras. Per definition är en grupp ett antal personer som arbetar tillsammans av en meningsfull och viktig anledning. Den optimala gruppen har inte kommit till av en slump, utan av genomtänkt och insiktsfullt begrundande. Ofta är det du som är ledare som har satt samman gruppen, utifrån ditt perspektiv och dina förutsättningar. Att utveckla team som du själv satt samman är förstås enklare än att göra det med grupper som någon annan satt ihop.

Utvecklingen och framgången kommer med rätt användning av den gruppdynamik som finns i teamet. Dynamiken i gruppen kommer från medvetna och omedvetna processer som hela tiden sker mellan medlemmarna. En ledarskapsutbildning utvecklar ditt team genom din nya kunskap om dessa processer.

Lägg ledarpusslet under en ledarskapsutbildning

Ett bra sätt att beskriva en grupp är att se den som ett pussel, vilket en ledarskapsutbildning kommer att visa dig. Var för sig går det inte att se mönstret, men lagda tillsammans framträder bilden tydligt. Som ledare ska du lägga pusslet och se till att bitarna passar exakt ihop med varandra, då har du förutsättningarna för uppgiften som handlar om att utveckla team. Ett antal människor som sätts samman i en grupp skulle kanske var för sig inte komma på tanken att utföra den uppgift som nu ligger framför dem, men tack vare styrkan i gruppen vågar de. Gruppkonstellationen i sig borgar för konstruktiva grepp, kreativa idéer och nydanande tankemönster. En ledarskapsutbildning utvecklar ditt team när du känner till hur gruppen fungerar.

Utbildning som utvecklar ditt team

När gruppen fungerar som bäst sätter gruppdynamiken igång de utvecklande och stimulerande processerna. Under en ledarskapsutbildning inser du att det går till precis som en tändsticka som sätter fyr på elden. Ditt jobb som ledare och ansvarig för gruppen är att se till att elden hålls vid liv och fylla på med mer bränsle allt eftersom. Att arbeta med att utveckla team är utvecklande och engagerande och håller dig i ständig rörelse framåt. En ledarskapsutbildning utvecklar ditt team eftersom du lär dig hålla elden vid liv. Du kommer att märka att när du har fått teamet att fungera optimalt blir det också lättare för de enskilda gruppmedlemmarna att fungera självständigt. En bra grupp förstärker deras individuella självkänsla och ökar kreativiteten ytterligare, en god cirkel har satts igång.

Kunskapsinhämtning inför den nya gruppen

När gruppen är ny är den som mest beroende av dig som ledare. Kunskapsinhämtning genom ledarskapsutbildning utvecklar ditt team riktigt bra när den är ny när du lär dig om roller och ansvarsfördelning. En utbildning ger dig kunskap om hur du kommunicerar i just den här gruppen. Att leda team innebär att du hela tiden är aktiv och underlättar kommunikationen, kanske även styr den något, så att du får alla att använda samma språk. Det gemensamma gruppspråket blir sedan i sig ett kitt som håller samman teamet och förstärker grupptillhörigheten. Se upp för alltför starka grupper i gruppen, så kallade subgrupper. Det är ofrånkomligt att vissa kommer att arbeta mer ihop och det är då lätt att de bildar ett eget litet team. Se till att de hela tiden hålls inom gruppens värderingar och deltar i gemensamma aktiviteter.