Ledarskapsutbildning är bra

Utbildning för ledare är bra

Det är bra med ledarskapsutbildning. Det tycker nog de flesta som kommer i kontakt med ledarskapets olika situationer. Enkelt uttryckt innebär ledarskap att staka ut riktningeLedarskapsutbildning är bran och sedan vägleda andra att följa efter. Vilka egenskaper och färdigheter behöver du för att kunna göra det? Det här är en fråga som många ledare försöker svara på. Svaret är bland annat att gå en  ledarskapsutbildning. Genom en utbildning når du upp till nya kunskapsnivåer. Du utvecklar just de färdigheter du behöver för att bli en framgångsrik ledare.

Kärnan i ledarskapsutbildning

Förutom utbildning beror det självklart även på personen, på organisationen du arbetar i, kollegorna du jobbar med, den bransch du är verksam i och så vidare. Här tittar vi närmare på kärnan i ledarskapsutbildning. Vi söker svaret på varför det är bra och rent av nödvändigt. Det finns viktiga metoder och teorier som du bör veta om. Dessa är väl fungerande och det är väl dumt att inte använda det som andra redan testat och godkänt. Detta är svaret på varför en utbildning i ledarskap är både bra och en genväg till ett framgångsrikt ledarskap.

Utbildning lär dig bästa praxis

Genom en utbildning lär du dig den bästa praxisen som verkligen fungerar på ledarskapets många områden. Ledarskapsutbildningen fungerar som en palett av inriktningar för ledaren och du kan välja den inriktning som passar för dig. Det finns ingen garanti för att alla modeller kommer att fungera bra för dig, men det är alltid värt att försöka. Dessutom träffar du andra utbildningsdeltagare som du kan utbyta värdefull information med under utbildningsdagarna.

Färdigheter som tränas upp under en ledarskapsutbildning

Det finns tre huvudinriktningar av färdigheter inom ledarskap. Dessa färdigheter eller egenskaper finns dessutom representerade inom andra befattningar och i stort sett i alla organisationer och branscher. Under en ledarskapsutbildning går vi igenom en del av dem. Exempel på viktiga färdigheter är:

  • tekniska kunskaper så att du får arbetet gjort på rätt sätt
  • mänskliga talanger såsom delegering, att skapa motivation och engagemang med mera
  • konceptuella färdigheter, vilket handlar om förmågan att se hela bilden och planera långsiktigt efter en vision

Ledarskapsträning övar upp dina färdigheter

Under en utbildning tränar du upp dina talanger och färdigheter. De konceptuella färdigheter är det för det mesta de höga cheferna som har behov av. Tekniska färdigheter är främst viktiga för de mer informella ledarna. De mänskliga förmågorna är något som alla ledare på alla nivåer behöver ha. Ledare som befinner sig på en nivå mitt emellan, även kallade mellanchefer, har en speciell position. De är själva länken inom en organisation. De ska kunna ta beslut från de översta nivåerna och hitta ett sätt att kommunicera detta till de som påverkas av och ska implementera beslutet. Dessutom ska de personalens frågor och problem och kanalisera dessa till ledningen.

En utbildning plockar fram dina förmågor att leda

Under en bra ledarskapsutbildning får du hjälp med att plocka fram de egenskaper hos dig som gör att du kan använd alla dina förmågor. I allmänhet är det ett problem att på de flesta arbetsplatser främjas medarbetare mest för sina tekniska färdigheter. Här är ett exempel: ”Karl, du är ju en jättebra säljare. Du har jättefina resultat de senaste månaderna, därför befordrar vi dig. Du ska nu att leda ett team av säljare.” Detta kan så klart fungera bra, men ledningen glömmer att ledarskap är en mänsklig och inte en teknisk färdighet. Det finns inget magiskt stoft som landar på en person och vips, från och med nu är denne en bra ledare. De mänskliga förmågorna har inget att göra med de tekniska talangerna, utan de kräver en helt annan färdighet.

Utveckla ditt ledarskap under en ledarskapsutbildning

Vissa mått på en ledares framgångar kan vara resultatbaserade. Saker som är mätbara är exempelvis vinst, stora intäkter, små kostnader, bra soliditet och så vidare. När vi pratar resultat gäller det att få jobbet gjort och att dessutom vara effektiv. Det är svårare att mäta inställning, moral och lojalitet hos de medarbetare som ledaren leder. Vad tycker de om sitt arbete? Vad kan vi göra för att personalen ska känna sig positiva och motiverade när de går till arbetet? Hur nöjda är de med dig som ledare? Utmaningen för en bra ledare är att befinna sig högt upp på båda skalorna. Det gäller med andra ord att vara mycket effektiv och mycket empatisk. Detta kan vara svårt, särskilt utan utbildning och stöd. Försök att hitta en ledarskapsutbildning som hjälper dig att vara effektiv så ofta det går, men inte på bekostnad av det som kan inspirera personalen till att växa.