Ledarskap och konflikthantering

Utbildning hjälper dig med både ledarskap och konflikthantering

Ledarskap och konflikthantering hör ihop. Som ledare ligger det på ditt bord att kunna hantera konflikter som uppstår i ditt team. Att vara en ledare utan att komma i kontakt med konflikter och osämja är svårt. Se till att du har en ledarskapsutbildning i bagaget, det kommer att underlätta enormt när du ska lösa problem och konflikter! Under utbildningen får du många värdefulla verktyg för att både förebygga, hantera och lösa konflikter som kan uppstå.

Skaffa sakkunskap om konflikter

När människor ska arbeta tillsammans är det nästan ofrånkomligt att det skapas friktion då och då. Med utbildning och tydliga regler kan ni mota Olle i grind och slippa massor av obehag. Ni behöver då inte lägga tid på konfliktlösning. Istället kan ni ägna er åt roligare och mer lönsamma saker i er verksamhet. Skaffa därför god sakkunskap om konflikter och varför de uppstår samt hur du arbetar förebyggande.

Lär dig kväva konflikter

Ledarskap och konflikthantering hör dessvärre ofta ihop. Det faller alltid på ledaren att lösa oenigheter och konflikter som uppstår i ledarens grupp. Om inte du som ledare kan eller vågar ta tag i problemen, vem ska då göra det? Det kommer att stärka dig som ledare om du lär dig verktyg för att kväva konflikter, helst medan de är i sin linda. Det spelar ingen roll om konflikten kan verka obetydlig till att börja med. Det kan börja med något så banalt som att någon börjar reta sig på att kollegan aldrig gör rent kaffebryggaren eller sätter på nytt kaffe.

Praktisk utbildning i ledarskap

Genom att gå en praktisk utbildning i ledarskap som tar upp konflikthantering lär du dig hur du kan förebygga genom regler. När det till exempel finns regler för hur saker och ting ska skötas i köket blir det lättare för alla att våga påpeka när någon inte sköter sig. Det står ju i våra gemensamma trivselregler, som alla har gått med på att följa. Se till att ha enkla rutiner och klara regler för saker som påverkar människors trivsel. Ha gärna ett möte där alla får säga till om reglerna. Uppmuntra till att våga säga om man har problem med att göra vissa saker. Alla tycker inte det är självklart att man plockar undan efter sig eller sätter på nytt kaffe. Uppfostran och läggning inverkar. En del reflekterar överhuvudtaget inte på att det är stökigt eller smutsigt, medan andra ser varje liten fläck.

Så undviker ni onödiga konflikter

Det är bra om alla våga berätta vad de tycker. Om någon erkänner att han/hon verkligen inte kan se om det är rörigt eller inte (eller bara inte bryr sig) är det viktigt att t ex säga ”bra att du säger det, det förklarar en del. Nu har vi dock kommit överens om dessa regler. De ska hjälpa oss att ha ett kök som är fräscht. Även du måste göra din del så när vi märker att du inte ser vad som behöver göras kommer vi att säga till. Inte för att anklaga utan för att påminna. OK?” Med sådana tydliga regler och instruktioner till alla om att det är OK att säga ifrån blir det mycket lättare att undvika onödiga konflikter i t ex köket.

Lär dig hantera verktyg för när konflikten har gått för långt

Ibland går konflikten för långt. Då måste du som ledare ha de rätta verktygen. Först då kan du snabbt sätta stopp för den. En konflikt som har fått alltför mycket bränsle under alltför lång tid blir svår för ledaren att lösa utan kunskap och verktyg. Var inte rädd för boka in dig på en ledarskapsutbildning som tar upp konflikter. Det är mycket bättre att inse att du behöver stöd för att lösa problemen än att fortsätta försöka och kanske förvärra situationen. Hur vet du då att det har gått för långt? Ett tecken på att det är dags att ta in någon utomstående är när konkreta uppmaningar ignoreras helt. Konfliktens deltagare lyssnar helt enkelt inte på dig. Se det inte som ett misslyckande. Se det som ett tecken på att konflikten har blivit för stor och omfattande för dig i din position att få bukt med. Inse att du är stark som inser att problemet har blivit för stort och att du är modig som vågar söka hjälp.