Ledarskap för ny som chef

Utbildning för den nya chefen

Ledarskap för ny som chef handlar om att föra hela organisationen framåt. Ett bra sätt för dig att snabbt komma in i rollen är att gå en utbildning, t ex Hjärtum Utbildnings populära ledarskapsutbildning Ny som chef. Här möter du en utbildningsledare som hela tiden stämmer av att du hänger med i utbildningen. Han eller hon ser till att du får tillfälle att ställa frågor och bolla funderingar. Du kommer att märka att du på ett nyanserat sätt får en annan bild av ledarskapet än vad du kanske trodde tidigare.

Lär dig psykologin i ledarskapet

Det är mycket psykologi när det kommer till att leda andra människor. När du är ny som chef behöver du snabbt skaffa dig en bild av vilka mekanismer som är avgörande för ledarskapet. Bland annat behöver du lära känna dig själv och dina drivkrafter. Detta får du tid till under en utbildning för ledare. När du sedan kommer tillbaka till arbetet är du redo att börja leda. Ett tips är att först och främst lära känna den avdelning du är satt att leda. Det gäller både organisatoriskt och rent personligt. Passa på att lära  känna dina medarbetare och inte minst dina egna chefer.

Ledarskapsutbildning ger distans

Att gå en ledarskapsutbildning är ett bra sätt att få en viss distans till situationen man upplever när man är ny som chef. Både kursledaren och övriga deltagare kan fungera som bollplank, när man ska få överblick över sin nya arbetssituation. Och framför allt får man ta del av relevant kunskap som hjälper en att undgå de fällor en nybliven chef lätt kan hamna i, exempelvis att vara för snabb med att genomföra förändringar, innan man har fått en helhetsbild, eller det omvända, nämligen att inte våga sätta sin egen prägel på jobbet utan låta allting rulla på som tidigare, trots att det kanske just var för att bryta ett dödläge som man blev rekryterad.

Ny som chef – lär dig metoder för ledarskap

När man är ny som chef kan man riskera att bli för personlig med medarbetarna, innan man egentligen har lärt känna dem, så att man glömmer att en chef under en vänlig yta trots allt bör hålla en viss professionell distans. Och har man dessutom arbetat på företaget tidigare men plötsligt hamnat i en situation där man ska vara chef över sina gamla arbetskamrater finns det vissa typiska fallgropar. På en bra ledarskapsutbildning lär du dig beprövade metoder. Det hjälper dig att hantera sådana situationer på ett lämpligt sätt.

Ny som chef
En ny chef har stor nytta av en utbildning i ledarskap