Ledare men inte chef

En ledarskapsutbildning för dig som leder utan chefsansvar

En ledarskapsutbildning tar upp dilemmat med att du som leder utan chefsansvar ofta får utföra chefens jobb, men har inte fått utbildning i hur du ska göra. Att vara ledare men inte chef sätter dig i en slags mellanposition: du har stort ansvar men saknar ofta befogenheter. Det är lätt att fasta i ett slags ingenmansland, utan kompass som visar vilken riktning du ska gå. Hjärtum Utbildning har utbildning i ledarskap för informella ledare. Att leda utan att vara chef heter den och den hjälper dig att hitta vägen mot ett ledarskap som både är väl förankrat och utvecklande. Du lär dig hur du leder din grupp mot uppställda mål, samtidigt som du får kunskap om hur du hanterar krav och förväntningar från ledningen.

Lärande för den informella ledaren

Ledarskapsutbildning för icke chefer
Lär dig att leda utan att vara chef

När du är ledare men inte chef är du en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt chefsansvar. Under vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef klarnar frågeställningarna kring vad detta egentligen innebär.  Under utbildningen påbörjar du ditt lärande om rollen som informell ledare. Ansvarsförhållandena blir förklarade och du förstår bättre vilka förväntningarna är på dig. Att leda utan chefsmandat betyder inte att du saknar ansvar, tvärtom. Du behöver därför lära dig om vad detta ansvar medför och förbereda dig inför ledarrollen.

Kunskaper om förväntningarna på dig som ledare

Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen. Genom kunskaper och ledarskapsutbildning lär du dig hur du ska göra för att få arbetet att fungera i den dagliga driften. Blir det problem får du troligtvis höra det före chefen och du förväntas också ofta lösa det utan att blanda in densamme. Detta medför att du måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Detta är frågor som du får svar på under en utbildning för informella ledare.

Innehåll under ledarskapsutbildning för informell ledare

En ledarskapsutbildning som handlar om att leda utan att vara chef tar upp många olika områden. Ett område har vi redan berört, nämligen att förstå vilka förväntningarna är på dig i rollen som ledare. Du får även insikter i maktbalansen mellan dig och chefen. Vem bestämmer egentligen? Självklart lär du dig grunderna inom ledarskap och hur du gör arbetsgruppen till ett vinnande team. Kommunikation är a och o i ledarskapet och går som en röd tråd genom utbildningen.

Kunskaper om ledarskap

En ledarskapsutbildning ger dig kunskaper om ledarskap som du annars förmodligen inte skulle ha fått kännedom om. Utbildningsledaren tar upp sådana saker som effektivitet i ledarskapet och går igenom konsten att delegera. Din roll vid konflikter gås igenom och du lär dig hur du kan hantera osämja som kan uppstå. Du övar på att våga ta de svåra samtalen och får lärdomar om konsten att lyssna. Att kunna coacha som informell ledare är användbart och under utbildningen får du metoder för coachning. Slutligen kan även medarbetarsamtal finnas med som en del. Även om det inte lika vanligt att du som informell ledare håller sådana är det ändå bra att du känner till hur de ska genomföras.

Lämna en kommentar