Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap – med samtalet som verktyg

Kommunikativt ledarskap ledarskapsutbildningDet utmärkande draget för ett kommunikativt ledarskap är förstås samtal, dialog, feedback och andra former av kommunicerande. Du som ledare står i centrum för dina medarbetare och påverkar deras vardag på massor av sätt. Du bestämmer antingen direkt eller indirekt via arbetsledare vad de ska göra och hur det ska göras. Ditt sätt att vara visar vilken inställning du har till företaget och dess mål samt till de anställda och deras arbetsvillkor. Din uppgift är att få båda dessa delar att gå samman till en enhet, som tillsammans drar framåt. Kommunikationen är helt avgörande för hur väl du lyckas. Bättra gärna på dina kunskaper genom att gå en utbildning i ledarskap.

Lär dig att kommunicera som ledare

Hur gör du då för att utöva ett kommunikativt ledarskap och vilka är vinsterna med denna typ av chefskap? Om vi börjar med den första frågan ligger en del av svaret i att vara öppen, ärlig och närvarande som ledare. Det är grundplattan som du sedan bygger vidare på. Byggstenarna faller på plats under utbildningen Kommunikativt ledarskap och resulterar i en insikt om kommunikationens mycket starka inverkan på en verksamhet och dess medlemmar. Vinsterna är då många. Att medarbetarna känner delaktighet och därmed får ökad motivation är ett positivt resultat. Att du som chef får sund återkoppling på ditt ledarskap är ett annat.

Kommunikativt ledarskap | Utbildningens innehåll

Ett kommunikativt ledarskap, vad är det?
Dina och andras åsikter
Den aktiva lyssnaren
Dialogens styrka
Informations- och kunskapsförmedling
Bli tydlig i din kommunikation
Att skapa motivation och engagemang om viktiga frågor för verksamheten
Alla ska med på resan
Var inte i vägen – led vägen!
Kommunikationsteknik och mötesteknik
Kommunikation i samband med konflikter
Det kommunikativa ledarskapet i förändringsarbetet
Kommunikationen som strategi

Kommunikativt ledarskap nu
Kommunikativt ledarskap

Lämna en kommentar