Ledarskapsutbildning

Modern ledarskapsutbildning

Utbildning för den moderna ledarenI denna blogg om ledarskapsutbildning skriver vi om utbildningar för både nya och mer erfarna ledare. Om du istället vill gå direkt till vår hemsida för att läsa om alla våra utbildningar klickar du här: kompetensutveckling Hjärtum Utbildning. Vi har erbjudit utbildningar, kurser och seminarier inom ledarskapsområdet sedan 1996. Våra utbildningsprogram för ledare är beprövade, omtyckta och moderna. När du utvecklar dig som ledare skapar du förutsättningar för att leda på ett aktivt, tryggt och långsiktigt sätt. En ledarskapsutbildning håller dina kunskaper uppdaterade och ditt lärande på en hög nivå. Dessutom möter du andra utbildningsdeltagare och får ta del av deras erfarenheter, vilken kan vara värdefullt i sig.

Erfarna utbildningsledare

Vi har erfarna utbildningsledare och är stolta över de fina recensioner som våra deltagare ger oss. När du väljer en ledarskapsutbildning hos oss får du ta del av såväl modernt innehåll som beprövade ledarskapsmetoder. Du utvecklar dina ledaregenskaper och får kunskap om flera sidor hos dig själv som du kan använda i ditt ledarskap. Vissa egenskaper kanske du till och med inte kände till eller var medveten om. Efter en utbildning i ledarskap har du fått fler insikter om dig själv och tips på hur du kan använda dina egenskaper i rollen som ledare.

Utbildning för ledare

Du måste inte gå en omfattande UGL-utbildning, utan en kortare ledarskapsutbildning är ett enkelt och klokt val för dig som vill utvecklas som ledare. När du arbetar som chef eller mellanchef har du ofta ett stort ansvarsområde och många krav på dig. Genom en utbildning stärker du dina kunskaper i ledarskap och på köpet får du ett välbehövligt andrum från vardagssysslorna. Du får nya intryck och andra infallsvinklar på det här med att leda andra. Detta behövs, eftersom det är lätt att fasta i samma typ av ledarskap, fastän omvärlden runt dig förändras.

Ledarskapsutbildning med övningar

En ledarskapsutbildning innehåller alltid olika övningsuppgifter, workshops eller grupparbeten. Detta är viktiga delar av utbildningen, då det gör att du får praktisera de moment som tagits upp. Efteråt kan du ställa frågor och bolla med utbildningsledaren. Vare sig du är ny som chef eller mer erfaren så bör utveckling alltid finnas med som en ständig följeslagare. Denna utveckling kan man underhålla med hjälp av ledarskapsträning, vilket du får under en utbildning. 

Kunskap om forskning inom ledarskap

Som ledare behöver du hålla dig uppdaterad på det senaste inom ledarskapsforskning. På en ledarskapsutbildning får du ta del av professionella ledarskapscoachers kunskaper och erfarenheter. De kan ge dig som ledare eller chef nya perspektiv på ledarskap. Är du ny som chef kan du få goda råd om hur du kommer igång med ditt ledarskap. En utbildning i ledarskap ger dig möjligheter till utveckling i ditt ledarskap och skapar utrymme för förändringar som ibland kan vara nödvändiga.

Lär dig om ansvar

Som ledare har du stort inflytande och får ofta agera förebild för grupper av människor. För att klara av denna roll behöver du ibland ta dig tid att reflektera över ledarskapet. En ledarskapsutbildning är då ett bra avbräck och ett bra tillfälle att utveckla det personliga ledarskapet. Som ny som chef eller ledare behöver man ibland hitta nya arbetsmetoder och nya sätt att leda. Förändringar i organisationen innebär också att också hela ledarskapet kan behöva förändras.

Få struktur genom studier för ledaren

Ledarskapsutbildning ger struktur i ledarskapetEn ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att få struktur på ditt ledarskap. Kraven på ledare och chefer är ofta höga. Du förväntas vara både flexibel och stresstålig, lyhörd och inkännande. Ibland kan då kraven kännas motsägelsefulla och uppdraget att leda övermäktigt. Under en utbildning kan du få lära dig hur du bäst gör prioriteringar och delegerar arbete vidare. En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att tydliggöra din roll som ledare. Det kommer göra ditt arbete mer effektivt.

Ledarskapsutbildning och ledarskapsteknik

En ledarskapsutbildning är en bra start för dig som är ny som chef eller ledare. Här kan du få grundläggande kunskaper i ledarskap och ledarskapsteknik. Erfarna utbildare och ledarskapscoacher delar med sig av väl beprövade teorier och metoder som kommer hjälpa dig börja resan mot ett framgångsrikt ledarskap. På en utbildning i ledarskap får man dessutom chansen att utveckla kunskaper om hur individer och grupper fungerar tillsammans i en organiserad verksamhet. Sådana kunskaper är något du som ledare behöver ha.

Ledarskapsträning – olika sorter

Det finns olika typer av ledarskapsutbildning med en mängd olika inriktningar. Välj en utbildning som bäst passar din position som ledare. Är du ny som chef kanske du då behöver lära dig mer om olika typer av ledarskapsstilar. Som erfaren ledare kanske du känner att du behöver utveckla dina kunskaper om grupprocesser och kommunikation. Det finns ledarskapsträning för många olika ändamål och för alla typer av ledare och chefer.

Spetskompetens för ledaren

Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning ger spetskompetens

Ledarskapsutbildning ger dig som ledare den spetskompetens du behöver för att bli framgångsrik. En stimulerande utbildning ger ökad motivation och ger dig också verktyg till att skapa motivation hos andra i verksamheten. Den kan stärka ditt självförtroende och göra att du växer i din ledarskapsroll. Genom att sträva efter att utvecklas kommer du dessutom bli en mer levande och engagerad ledare och en inspirationskälla för andra.

Utbilda dig i coachning

En ledarskapsutbildning brukar ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla dina anställda. Att coacha medarbetare är populärt idag och också mycket användbart. På köpet utvecklar du dig själv nu när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. Du får kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring. Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt, vilket kan ge nya infallsvinklar både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och egenskaper. Detta är speciellt användbart i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas. Välj din utbildning i ledarskap så snart du kan, det kommer att löna sig.

Ny som chef går ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef brukar innehålla områden såsom grunder i ledarskap, kommunikation i teori och praktik och konfliktstrategier. Du lär dig även om lagar som reglerar arbetsrätten, om coachning och konsten att hålla bra medarbetarsamtal. Varje område är lika viktigt. Att bli chef är ett stort kliv uppåt i karriären. För många är det både ett efterlängtat och självklart steg. För andra kan det kännas mer tveksamt. Då är det bra att ha gått en utbildning i ledarskap, där alla begrepp blir utredda, innan du tillträder som chef.

Få förståelse för ledarskapet

När du går en ledarskapsutbildning ökar din förståelse för vad ledarskapet innebär. Som ny i rollen känner du förmodligen både glädje och stor förväntan inför att bli chef. Du kanske till och med tvekar lite. En utbildning för nya ledare ger dig då andrum och tid att reflektera över ditt nya jobb. Du kommer till insikt om vad arbetet kommer att innebära och hur mångfacetterat det är. Kanske har din roll redan tidigare varit en form av informell chef, vilken alla vänt sig till för att få ledning och råd. Då kan det kännas naturligt att anta titeln ”chef”, men du behöver lära dig skillnaderna mellan att vara chef och informell ledare.

Ansvaret tydliggörs under en ledarskapsutbildning

Det är en sak att vara arbetsledare och se till att andra gör det de ska. Det är en helt annan sak att vara ny som chef och även ha det juridiska ansvaret för anställningsvillkor, förmåner, lönesättning mm. Under en ledarskapsutbildning belyser vi alla dessa delar och du får möjlighet att verkligen känna in både kraven och möjligheterna. För visst är det så att din nya titel öppnar nya dörrar för dig. Du blir medlem av en ledningsgrupp eller styrgrupp och du får fatta beslut som påverkar dina tidigare kollegor, vilka nu är dina anställda. Detta kan du uppleva som jobbigt och insikten om att plötsligt ha den makten kan göra dig osäker i början.

Lär dig att leda i förändring

Lär dig leda vid förändringarEn ledarskapsutbildning gör dig uppmärksam på att du kan komma att ställas inför besvärliga beslut och vara tvungen att hålla svåra samtal. Förbered dig på att det kan hända, så blir det lättare om och när det inträffar. Du kan även ”ärva” gamla ingrodda konflikter och oenigheter, vilka du nu förväntas städa bort och lösa. Utan verktyg för hur du ska gå till väga blir det onödigt svårt. En utbildning ger dig både verktygen och kunskapen att klara av konflikter, stora förändringar och omstruktureringar. Du kan hamna i den sitsen att du ska permittera eller säga upp dina forna arbetskamrater, människor du jobbat nära och kanske även umgås med på fritiden. Då är det viktigt att du har fått vetskap om vilka lagar och regler som gäller.