Projektledning i praktiken

Projektledning i praktiken – från start till avslut

Kursen Projektledning i praktiken sätter dig som är ledare av ett projekt i centrum. Kursen syftar till att ge dig en heltäckande bild av vad det innebär att ansvara för att ett projekt genomförs på bästa sätt. Du lär dig projektmodeller som fungerar i verkligheten och får dessutom mallar och checklistor som hjälper dig att få total kontroll över arbetet. Det är nämligen en av hemligheterna bakom en framgångsrik projektledare; att ha fullständig koll på alla delar i projektet. Från planeringen av tiden arbetet tar tills dess ni går i mål. Från fördelningen av resurser till optimalt användande av pengar, personal, lokaler, teknik eller vad som än behövs för projektets genomförande.

Projektledaren och helheten

Hur får du då en helhetsbild över ett projekt? Det fullständiga svaret på denna fråga får du under kursen Projektledning i praktiken, men redan nu kan vi tipsa om några saker som bidrar till helheten. Det första är att förstå vad ett projekt är. Det kan låta konstigt att fundera över en sådan till synes enkel sak, men faktum är att om man inte vet vad som menas med ett projekt, kan man aldrig ro iland med det. Ett projekt är ett tidsbegränsat arbete, med fastställda resursramar och ett tydlig avgränsat mål. Allting som faller utanför projektdefinitionen tillhör inte projektet. Detta är viktigt, annars tenderar projektet att växa och blir till slut ej hanterbart. Kursen Projektledning i praktiken vill ge dig sådana här insikter om projektarbete plus allt annat du behöver veta för att självständigt kunna leda ett projekt, ända fram till målgången.

Projektledning i praktiken | Kursinnehåll

Projektdefinition
Formulering av mål
Planera projektet
De olika faserna i projektet
Förstudie, projektstart, projektplan, milstolpar mm
Rollen som projektledare
Projektorganisation, roller och ansvar
Ledarskapets roll i projektet
Kommunikation och information
Arbetssätt, rutiner och standars
Styrdokument och dokumenthantering
Säkra kvaliteten
Analys och hantering av risker
Att följa upp och göra lägesanalyser
Möten i projektet
Förändringshantering
Att avsluta och återföra erfarenheter

Projektledning

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info