Ny som chef

Ny som chef och ny i hetluften

Att vara ny som chef är spännande, omtumlande och lite nervöst. Vilka är förväntningarna på mig? Vad tror mina medarbetare om mig? Hur tycker mina chefer att jag ska agera? Frågor, frågor, frågor. Det är nog ganska kännetecknande för dig, nu när du är ny som chef. Det är inte alls konstigt. Du har ju hamnat i en helt ny situation med alldeles nya förutsättningar. Att frågorna är fler än svaren är helt naturligt.

Ny som chef på jobbet

Det viktiga nu är att du börjar söka efter svaren och det helst innan du måste agera i en svår chefssituation. Tänk dig att du en dag kommer till jobbet och får veta att verksamheten ska minska med 25%. Medarbetare som arbetat länge på företaget ska nu sägas upp och det är du som ska göra det. Detta kanske är människor som du tidigare arbetat sida vid sida med, nu ska du tala om för dem att deras tid vid företaget är över. Hur gör du i en sådan situation? Som chef måste du kunna ta det svåra med det lätta, kunna både avskeda och anställa och det måste kännas OK för dig som person att göra det.

Utbildning för ny som chef

En chefs arbete är ibland komplicerat och medför stor påverkan på andra. Du behöver veta hur du ska bete dig, vad du kan och får säga och vad du som chef ska signalera. Vår utbildning Ny som chef kallas populärt för ett körkort för nybliven chef, eftersom det ger dig regler och riktmärken att följa så att du enklare kan styra över fartgupp och undvika enkelriktning.

Du lär dig helt enkelt grunderna i chefskap och får de nödvändiga baskunskaperna när du är ny i din chefsroll. Du bygger upp din säkerhet som chef och ökar din trygghetsfaktor, så att du kan stå stadigt som ledare, även när det blåser.

Ny som chef | Kursinnehåll

Ny i chefsrollen
Ledarskap – vad innebär det att leda andra?
Skapa och behåll arbetsglädjen
Så lyckas du som ny chef
Chef över tidigare kollegor
Feedback lyfter dig som chef
Så skapas resultat och framgång
Viktiga spelregler att dra upp
Osämja på jobbet
Lite bråk eller stort allvar?
Chefens roll i konflikten
Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal
Struktur, innehåll och checklistor i samtalen
Ledarskap = kommunikation
Lär dig användbar retorik
Argumentera professionellt

Ny som chef nybliven chef

Ny som chef

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info