Modernt ledarskap

Modernt ledarskap – att ta företaget in i framtiden

Modernt ledarskap handlar om att ta företaget eller organisationen in i framtiden, en framtid som blir allt svårare att förutse ju snabbare utvecklingens hjul rullar. Men vissa utvecklingslinjer går ändå att skönja och det finns verktyg för att öka sina kunskaper och sin handlingsberedskap, om man sitter i en ledande position. Omvärldsanalys är viktigt men det kan periodvis vara nästan omöjligt att ta sig tid att följa nyhetsflödet tillräckligt mycket för att hämta in kunskap om aktuella händelser och inte minst forskningsresultat. Kurser och seminarier både inom den egna branschen och när det gäller ledarskap i största allmänhet kan vara ett ovärderligt verktyg för att följa med i utvecklingen.

Modernt ledarskap innefattar uppriktigt människointresse

Ju bättre man är på att förutse trender i samhället och på marknaden, desto bättre rustat är företaget för att överleva och till och med expandera. De personer som visar att de har både intresse och kunskaper när det gäller framtidsfrågor kan snabbt förbättra sina positioner och karriärmöjligheter. Modernt ledarskap handlar även om att visa ett uppriktigt människointresse och kommunicera med hela den personal man är satt att leda, så att man kan öka utvecklingsmöjligheterna för varje enskild person. Om man lyckas väl i denna process kan man fånga upp nya talanger, och ge dem tillfälle att avancera inom företaget, vilket självklart bidrar till resultatet för hela avdelningen.

Nyckelord inom modernt ledarskap är flexibilitet

Förutom kommunikationsförmåga finns det ett annat nyckelord inom modernt ledarskap, nämligen flexibilitet. Det kan tillämpas på många olika områden och det handlar i grunden om en personlig egenskap, som inte är given en gång för alla utan går att utveckla om man är medveten om fördelarna. Processen för att bli en mer öppen och flexibel ledare börjar ofta med ökad självkännedom, något som man ibland kan behöva hjälp med utifrån. Det kan handla om en personlig coach eller mentor, men man kan även få stöd för att utveckla sitt eget ledarskap genom en väl sammansatt utbildning i ämnet.

Modernt ledarskap utövas i första hand inte på det egna kontoret utan ute bland medarbetarna. Samspelet inom personalgruppen är en grundläggande faktorer när det gäller att förbättra arbetsmiljön och indirekt även produktiviteten. Om alla inom personalen är på väg mot samma håll blir det betydande bonuseffekter på alla plan. Kanske behöver man ompröva formerna för dialog och samverkan. På vissa arbetsplatser består dessa i stort sett enbart av veckomöten, som kanske har blivit slentrianmässiga med ett fåtal aktiva medan övriga deltagare mest sitter och väntar på att tiden ska gå eller tittar på sina mobiler. Här är det läge för innovativa förslag, och kanske är det en bra början att sammankalla ett möte just för att diskutera formerna för personalmötena.

Modernt ledarskap ser framtidsfrågor och utvecklingstrender

Men samtidigt behöver man också hela tiden vända blicken utåt. Oavsett på vilken position man själv sitter finns det möjligheter att rikta ledningsgruppens uppmärksamhet mot viktiga frågor som exempelvis kommande förändringar när det gäller företagets position och marknader, och komma med konstruktiva förslag och idéer. Att visa att man är intresserad av framtidsfrågor och utvecklingstrender är ett bra sätt att visa framfötterna och även att inspirera sina kolleger när det gäller att utöva ett modernt ledarskap.

Modernt ledarskap kurs

Modernt ledarskap

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info