Ledarskap ny chef

Ledarskap ny chef och ledarskapsrollen

Ledarskap ny chef nuLedarskap ny chef och ny i rollen. Har du fått förtroendet att bli ledare för en grupp, avdelning eller funktion så har du har blivit utvald att förverkliga mål, ansvar, policys och inriktning för din verksamhet. Det ledarskap du utövar påverkar både dina medarbetare och företaget, därför är det viktigt att du vet vad som förväntas av dig och att du är förberedd på de utmaningar som väntar.

Du behöver självklart känna till och förstå affärsplan och övergripande mål, men det är lika viktigt att du har förmågan att få dina medarbetare att följa med på resan. Du bör utveckla ledarskapsrollen och förstå ledarskapets kärna.

Ledarskap ny chef i nästa fas – medarbetarna

Förutsättningen för om du ska lyckas med att motivera din personal till att följa uppställda mål, är det av stor vikt att du utstrålar känslan av att du vet vägen. Ledarskap ny chef handlar om både att ha ett fågelperspektiv, där du ser det stora sammanhanget, och att ha förmågan att konkretisera de övergripande målen till praktisk handling. Du behöver genom tydligt ledarskap visa att du förstår vart vi är på väg och att du har en plan för hur vi ska lyckas. Uppställda mål ska helst vara mätbara och de bör stämmas av, revideras och uppdateras om det behövs.

Motiverande ledarskap ny chef

Är du ny som chef och ledare för en enhet, där målen är klara men vägarna dit inte optimala, är det din uppgift att genom utöva motiverande ledarskap se till att nödvändiga förändringar föreslås, diskuteras, förankras och genomförs. Ditt ledarskap innefattar bland annat att du ser till att dina medarbetare förstår varför ändringarna behöver göras och att de är involverade i förändringsprocessen. Ta vara på åsikter, förslag och synpunkter och var noga med att alla känner sig delaktiga.

Ledarskap innebär att kompetensutveckla medarbetarna

Ledarskap ny chef nuKompetensutveckla är något som kontinuerligt fortgår inom en verksamhet, i takt med nya arbetsuppgifter, ny teknik, nya tjänster och nya produkter.

I ditt ledarskap ny chef ingår att du gör en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare, där ni tillsammans kommer fram till vilken kunskap som behövs för att lösa ålagda uppgifter. Regelbundna möten, där du följer upp och ger feedback på insatsen, är betydelsefulla och nödvändiga.

Ledarskap ny chef är egen kompetensutveckling

Glöm inte bort den egen kompetensutveckling som chef och ledare, för en viktig del i ditt ledarskap är att se till att du hela tiden har en spetskompetens som är up-to-date. Du har stor nytta av att avsätta tid för din egen tillväxt och utveckling genom att gå ledarskapsutbildning och kurser i ledarskap, både för kunskapen som sådan och för möjligheten att bygga upp ditt nätverk.

Certifierat ledarskap

Hjärtum Utbildning erbjuder marknadsledande ledarskapsutbildning som sträcker sig från basutbildning och ledarskap ny chef till certifierad ledare. Här följer några exempel.

Basutbildning för nyblivna chefer – chefsutbildning för dig som är ny som chef en bred bas inför ditt nya uppdrag som ledare. Du utvecklar din egen personliga ledarstil och lär dig bland annat förutom ledarskap även coachning, förändringsstrategier, kommunikation och ledarskap, konflikthantering och arbetsrätt.

Ny som chef –  Ledarskapsutbildning som ger dig ett körkort för nybliven chef. Denna ledarskapsutbildning hjälper dig att framgångsrikt ta dig an ditt nya ansvar som chef och ledare. Du lär dig bland annat vad rollen som chef verkligen innebär, hur du coachar din personal och hur du använder kommunikation som ledarskapsverktyg i ditt kommunikativa ledarskap.

Ny som arbetsledare – ledarskapsutbildning vänder sig till dig som är ny som arbetsledare och som är ledare utan att vara formell chef. Efter kursen kommer du bland annat att känna dig mer säker som ledare, kunna leda grupper genom modernt ledarskap och motivera dina medarbetare till att prestera optimalt.

Coachande ledarskap – ledarskapsutbildning där du lär dig en framgångsrik modell för att på bästa sätt coacha dina medarbetare mot uppsatta mål. Genom ett coachande ledarskap utvecklas både medarbetare och ledare och ni skapar en trygg och positiv arbetsplats, där delaktigheten ökar och engagemanget hela tiden växer.

Ledarskap i konsten att delegera

Som chef och ledare har du ständigt mycket att göra och tiden räcker sällan till. En viktig del inom ledarskap ny chef är att du lär dig konsten att delegera och fördela arbetsuppgifterna inom ditt verksamhetsområde. Dessutom bör du beakta att du kan behöva vara borta från arbetsplatsen till exempel på grund av egen sjukdom eller sjuka barn och du gör klokt i att se till att verksamhetens viktigaste uppgifter kan utföras, även när du inte kan arbeta. Ombesörja att de har rätt kompetens och befogenheter så känner du dig mer trygg som ledare. Det är ledarskap.

Effektivt ledarskap

Antagligen har du har stora förväntningar på dig som chef att hela tiden ha kontroll över verksamheten, hålla budgeten och förbättra när det behövs. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt, men inte på bekostnad av driftsäkerhet och trivsel. För att utöva effektivt ledarskap ny chef är det av stor vikt att du ser till att din enhet gör rätt saker, i rätt tid och till rimlig kostnad.

Ledarstil

En ledarstil har alla chefer och ledare, en utformad personlig ledarstil. Men ibland finns redan en ledarkultur inom en enhet och när du kommer som ny chef är det lätt att du halkar in i din företrädares ledarstil. Då kan det vara svårt att lyfta fram ditt eget sätt att vara som ledare, men det är betydelsefullt att du visar din egen ledarstil. Det är den som håller i längden och som kommer att kännas äkta. Självklart kan du titta på andra ledares goda ledarskap men gör det på ditt sätt. Det är dina kunskaper, ditt engagemang och dina egenskaper som tillsammans utgör din egen ledarstil.

Ledarskapsutbildning

Hitta din ledarstil och utveckla dig i ledarskapsrollen genom att redan i början av ditt ledarskap och karriär gå en ledarskapsutbildning, det utvecklar dig som person och du får kunskap om ledarskap, som du har stor nytta av i när du skall utöva ett kommunikativt och effektivt ledarskap.

Ledarskap ny chef  nu

Ledarskap ny chef

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info