Modernt ledarskap för yrkesverksamma

Modernt ledarskap LedarskapsutbildningModernt ledarskap är en profession. Det finns de vars förmåga att leda kommer helt naturligt och spontant, men dessa är ganska lätträknade. För de allra flesta handlar modernt ledarskap om hårt arbete och en stark vilja att spela en viktig och avgörande roll för den verksamhet man arbetar inom. Inställningen och viljan är avgörande för hur stor framgångsfaktorn blir.

Modernt ledarskap i främsta rummet

Du som sätter modernt ledarskap i främsta rummet och verkligen tar din uppgift på det allvar som den förtjänar kommer att nå längst. Vägen dit kommer förmodligen att kantas av både upp- och nedgångar, av såväl negativa som positiva överraskningar och av tårar och skratt. Alla dina erfarenheter samlar du på dig och drar lärdom av, förbättrar och putsar på och så tar du nya tag, om och om igen. För som ledare står du aldrig stilla någon längre stund. Du stannar upp ibland och njuter av dina framgångar eller slickar dina sår efter en motgång, men sedan kör du igång på nytt. Du står aldrig stilla, är alltid i rörelse. Det gäller inte bara emotionellt och kunskapsmässigt, utan även rent fysiskt. Ledaren får inte glömma bort att ta hand om sig själv och sin kropp, annars sinar orken i förtid.

Modernt ledarskap för yrkesverksamma

Man talar om modernt ledarskap, coachande och kommunikativa ledare, om vinnande ledare och framtidens ledare. Ledarskap som förpackas i olika modeord. Det är inte alltid så lätt att hänga med i trenderna och allt det nya som sker inom området, men en sak är solklar; den som inte försöker blir snart omkullsprungen. Du kan inte anamma allt nytt som kommer, men du bör se till att uppdatera dig med sådant som uppenbart kommer att påverka sättet att leda människor i en organisation. Den nya 90-talsgenerationen som är på väg ut i arbetslivet, till exempel. En generation uppväxta med att allt de behöver veta finns på Internet, att alla är nåbara dygnet runt genom sin smartphone och att det är självklart att använda Facebook, Instagram och Youtube. En tidning läser man på läsplattan och en stationär dator är en relik.

Kurser i modernt ledarskap

Modernt ledarskap ledarskapsutbildningSom chef över denna nya generation behöver du sätta in modernt ledarskap i deras sammanhang, annars är risken för missförstånd och konfrontationer uppenbar. Oftast är dagens chefer medvetna om allt det nya som sker på det tekniska området, inte minst beroende på att de själva har barn i den åldern, men frågan är om näringslivet är förberett på de krav och förväntningar som dessa ungdomar tar med sig? Finns det tydliga riktlinjer för vad företagets smartphones får användas till, till exempel? Det räcker inte med att anse att Facebook inte får uppdateras under arbetstid och tro att det förstår väl alla. Den nya generationen uppdaterar allt hela tiden och för dem är det lika naturligt som att andas. Finns det regler för detta på företaget måste det sättas på pränt och förmedlas. Som du ser gäller det att ligga steget före, för att kunna bedriva ett modernt ledarskap som är up-to-date. Se till att regelbundet gå kurser i ledarskap, så att du hela tiden hänger med i förändringarna.

Kurs i modernt ledarskap för ny chef

Att som ny chef gå en ledarskapsutbildning eller kurs i ledarskap kommer att hjälpa dig att få en inblick i vad rollen som chef och ledare egentligen innebär. Det kommer att ställas många krav på dig som chef och modernt ledarskap, vilket du antagligen är ovan vid. Positionen innebär många ansvarsområden och du ska lära dig mycket på kort tid. En kurs i ledarskap eller utbildning inom detta kommer därför vara ett stort stöd för dig, speciellt i början men också i ditt fortsatta arbete i rollen. En bra grund att stå på skapar goda förutsättningar för att du ska kunna ta dig dit du vill.

Modernt ledarskap har social dimension

Ledarrollen är en social roll och då är det viktigt att ha viss kompetens inom området. På en ledarskapsutbildning eller kurs i ledarskap kommer ni diskutera vikten av att känna sig själv. För att kunna förstå andra människor måste du först förstå dig själv och för att kunna göra det krävs god självkännedom. Det handlar om att vara medveten om och att ha kunskap om sitt eget mentala tillstånd för att utöva gott och modernt ledarskap. Du måste veta vilka värderingar och trosföreställningar du har för att kunna sätta upp tydliga regler och veta vilka mål ni ska sträva efter. Du måste förstå dina teammedlemmar så du kan coacha dem till framgång.

Ökad kompetens i ledarskap

Det finns flertalet företag som erbjuder ledarskapsutbildning, bland annat Hjärtum Utbildning. Deras ledarskapskurs är en utmärkt språngbräda för nya chefer och ledare inför deras nya roll. Att vara chef och ledare idag kan tyckas vara en stor utmaning, vilket är sant, men det finns mycket man kan lära sig om ämnet som kan ge dig mycket god kompetens inför en sådan position. Mycket handlar om din personlighet och hur du väljer att arbeta med detta. Ta chansen att gå en utbildning eller en kurs i modernt ledarskap och utbyt erfarenheter med andra människor i samma situation som du.

Att axla ett modernt ledarskap

I alla typer av grupper med människor utvecklas en viss gruppdynamik. I början när gruppmedlemmarna börjar lära känna varandra och bli bekväma i situationen visas det ganska snabbt att gruppen är i stort behov av en ledare och flera individer kan ofta göra anspråk på att axla ett ledarskap. När man utsetts som ledare och är ny som chef måste man vara beredd på att ett visst motstånd kan förekomma i början. Det kan till och med vara så att vissa försöker motarbeta ledaren och det läggs ner mycket tid på irrelevanta ting inom gruppen. Denna fas är den mest krävande i en grupprocess men brukar övergå till en känsla av befrielse då medlemmarna börjar förstå sina roller.

Utveckla ett effektivt ledarskap

Modernt ledarskap ledarskapsutbildningEtt modernt ledarskap kan vara ett tungt lass att bära vissa perioder då du har det största ansvaret för en grupp och vad den presterar, speciellt när du ny som chef ställs inför utmaningen att skapa en relation med en grupp nya individer vilka oftast redan känner varandra sinsemellan. Det är viktigt i detta läge att komma ihåg att ni är en arbetsgrupp vilka ska fördela arbetet jämte er och att det inte är din uppgift som ledare att alltid ha alla svaren. En ledares uppgift är att se till att gruppen rör sig framåt mot rätt mål, effektivisera arbetet och ge alla utrymme till att uttrycka sin åsikt. I en grupp stöter man alltid förr eller senare på en situation där en konflikt lätt kan uppstå. För att motverka att storleken på en dispyt förlorar sina proportioner är det en god idé att avsätta tid för gruppen till att kommunicera med varandra och prata om sådant som kanske stör dem eller något annat mer specifikt. Om man är ny som chef kan det också vara ett utmärkt sätt att lära känna gruppens medlemmar mer ingående och då utveckla ett ännu effektivare och modernt ledarskap.

Ledarutveckling för bra ledarskap

Ledarutveckling handlar om hur du som ledare förändras och utvecklas i takt med omvärlden, företaget, medarbetarna och dig själv. En genväg till att alltid hålla dig uppdaterad om vad som är på gång inom ledarskapets område är att gå utbildningar på regelbunden basis. Då är du säker på att dina kunskaper är moderna och up-to-date. En viktig aspekt av ditt ledarskap är att se dig själv som en ledare och inte så mycket som en chef. Chefen i dess ursprungliga form gav order om vad som skulle utföras, utan hänsyn till att rätt person gjorde arbetet. En sådan chef blev åtlydd därför att medarbetarna kände sig tvingade att göra som de blev tillsagda. Som tur är har det skett en ledarutveckling bort från denna typ av chef.

Ledarskap som skapar motivation

Den nutidsenlige ledaren har byggt upp en verksamhet, där arbetsuppgifterna utförs av dem som passar för arbetet och ledaren respekteras för sin förmåga att utveckla verksamheten och entusiasmera medarbetarna att göra ett bra jobb. Ledaren har en stark tro på att det arbete verksamheten utför är viktigt och betydelsefullt och det smittar av sig på de anställda. I modernt ledarskap gäller det omvända också; en ledare som inte alls tror att enhetens funktion är av vikt påverkar medarbetarna negativt och undergräver deras motivation.

Gott och modernt ledarskap visar vägen

I gott och modernt ledarskap och som ledare är du alltid exemplet som andra tar efter. Som du gör, gör även dina medarbetare, så praktisera det som du förespråkar. Om du till exempel uppmuntrar dina anställda att komma med förbättringsförslag måste du själv också göra det. Om du förespråkar vikten av ledarutveckling för dina teamledare och gruppchefer måste du själv gå kurser och utbildningar. Om du säger att här har vi ”högt i tak” och kan tryggt säga det vi menar, måste även du vara ärlig och öppen. Sedan är det naturligtvis viktigt att något positivt händer efter förbättringsförslagen, utbildningsönskemålen och de öppna samtalen. Bra förslag ska inte bara tas emot, utan också verkställas. Begäran att få gå en kurs behöver beviljas.

Från ledarskapsteori till praktiskt ledarskap

Som ledare måste du kunna ta både kritik och beröm, om du verkligen menar att det är ”högt i tak”. Det finns tyvärr alltför många exempel på arbetsplatser som slår sig för bröstet och säger att här kan alla få komma till tals och säga sin mening, men så snart någon också gör det blir de snabbt slagna på fingrarna. Som ledare måste du leva som du lär, annars tappar du snart i trovärdighet. Låt din ledarutveckling innehålla en stor variation ämnen, från ledarskapsteori till praktiskt och modernt ledarskap, från konfliktberedskap till konfliktlösning, från coachning till delegering. Då blir du väl förberedd och kommer att ha en solid grund att stå på.

Att leda, motivera och coacha är modernt ledarskap

För att kunna leda dina medarbetare behöver du ha förmågan att sätta dig in i deras situation. För att kunna göra det måste du lära känna dem ordentligt. Kick-offer och team-buildingaktiviteter är bra sätt att komma bort från arbetsplatsen och möta medarbetarna på ett nytt sätt. De får också en bra chans att lära känna dig. Ett gammalt ordspråk säger att för att lära känna mig behöver du gå en mil i mina skor. Det ligger en hel del i det. En del av din ledarutveckling bör handla om att verkligen bli bekant med dina medarbetare, först då kan du leda, motivera och coacha dem in i framtiden. Det är modernt ledarskap. Modernt ledarskap ledarskapkurs

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info