Ledarskap för ny chef

Ledarskap för ny chef

Ledarskap handlar i stor utsträckning om kommunikation, men för den som är ny som chef är vardagen full av utmaningar. Kanske är man på en helt ny arbetsplats och har i så fall fullt upp med att få överblick över själva verksamheten. Dessutom behöver man lära känna personalen och få igång en dialog. Om man är stressad av alla krav som den nya rollen ställer kan det vara svårt att etablera en avspänd kontakt med var och en av medarbetarna. Dessutom måste man kunna kommunicera effektivt när man står inför hela gruppen. En utbildning i ledarskap är ett bra sätt att förbereda sig.

För ny som chef och som är rekryterad internt handlar det om en delvis annan problematik. Man ska vara chef för sina arbetskamrater, och gå balansgång mellan den gamla och den nya rollen. Det finns många fällor att gå i, exempelvis när det gäller lojalitetskonflikter. Om man aldrig tidigare har utövat ledarskap kan det kännas tryggt att balansera bristen på erfarenhet med en bra utbildning. Hjärtum har stor erfarenhet av att anordna kurser för nyblivna chefer, där man får både nya perspektiv och kunskap. Dessutom träffar man andra personer i samma position och kanske blir det i vissa fall starten på ett långsiktigt professionellt samarbete.

Ledarskap handlar i stor utsträckning om att ta fram det bästa hos varje medarbetare och få gruppen att prestera mer än summan av individerna. Som ny som chef har man en unik möjlighet att göra skillnad. Känner man sig trygg är det lättare att fokusera på resultaten. Å andra sidan gör osäkerhet i den nya rollen att man vänder för mycket uppmärksamhet inåt. En kurs som tar upp just sådant som är viktigt för en nybliven chef stärker självförtroendet så att man kan ta sig an sina nya arbetsuppgifter full av tillförsikt och inspiration.

Ny chef ledarskap

Ny chef

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info