Ledarskap för ny som chef

Ledarskap för ny som chef handlar om att föra hela organisationen framåt. Ett bra sätt för dig att snabbt komma in i rollen är att gå en utbildning, t ex Hjärtum Utbildnings kurs Ny som chef.

När man är ny som chef behöver man snabbt skaffa sig en bild av vilka mekanismer som råder inom den avdelning man är satt att leda, både organisatoriskt och rent personligt. Att kunna värdera och bedöma detta samtidigt som man lär känna sina medarbetare och inte minst sina egna chefer är något som kräver stort fokus. Det är lätt att uppleva stress, samtidigt som man ogärna vill ge ett stressat intryck.

Ledarskap för ny som chef

Att gå en ledarskapsutbildning är ett bra sätt att få en viss distans till situationen man upplever när man är ny som chef. Både kursledaren och övriga deltagare kan fungera som bollplank, när man ska få överblick över sin nya arbetssituation. Och framför allt får man ta del av relevant kunskap som hjälper en att undgå de fällor en nybliven chef lätt kan hamna i, exempelvis att vara för snabb med att genomföra förändringar, innan man har fått en helhetsbild, eller det omvända, nämligen att inte våga sätta sin egen prägel på jobbet utan låta allting rulla på som tidigare, trots att det kanske just var för att bryta ett dödläge som man blev rekryterad.

Ny som chef – metoder för ledarskap

När man är ny som chef kan man riskera att bli för personlig med medarbetarna, innan man egentligen har lärt känna dem, så att man glömmer att en chef under en vänlig yta trots allt bör hålla en viss professionell distans. Och har man dessutom arbetat på företaget tidigare men plötsligt hamnat i en situation där man ska vara chef över sina gamla arbetskamrater finns det vissa typiska fallgropar. På en bra ledarskapsutbildning lär man sig beprövade metoder för hur man i sitt ledarskap hanterar sådana situationer på ett lämpligt sätt.

Ny som chef nu
Ny som chef