Framtidens ledare

Framtidens ledare – ledarskap och ledarrollen

Framtidens ledarskap ledarskapsutbildningLedarrollen förändras i rask takt och det gäller för framtidens ledare att vara mottaglig för impulser från omvärlden. Att stå stilla innebär i praktiken att röra sig baklänges, i förhållande till den accelererande utvecklingstakten i hela samhället. Även om det ibland kan vara klokt att skynda långsamt när det gäller att genomföra större förändringar inom en organisation är det trots allt oerhört viktigt för en ledare eller en chef att vara lyhörd för det som sker utanför kontorets väggar. Att följa nyhetsutvecklingen genom ett bra urval av dagstidningar och tidskrifter, nyhetsprogram i radio och TV och dokumentärer är naturligtvis nödvändigt. Men detta räcker oftast inte för att få perspektiv på samhällsutvecklingen.

Framtidens ledare behöver även ta del av aktuell forskning och tiden räcker inte alltid till för att sålla fram det som är relevant just för den egna verksamheten. Det kan förstås gälla branschspecifika ämnen men även inom ledarskap, organisationsteori, IT eller ekonomi. Att regelbundet anmäla sig till olika kurser, föredrag och seminarier är ett bra komplement, och dessutom kan man faktiskt anlita experter på konsultbas, som bevakar omvärlden och lämnar skräddarsydda rapporter om aktuella frågor. Att vara välinformerad väcker förtroende och respekt, bland personalen och hos företagsledningen men även i förhållande till andra samarbetspartners.

Kommunikation och lyhördhet är framtidens ledarskap

Ledarskap på 2000-talet kännetecknas av begrepp som kommunikation och lyhördhet. Det finns gott om bevis både i teori och praktik för att en dialog med medarbetarna ger bättre resultat på alla plan, inte minst genom att ökat inflytande får varje individ att både trivas och prestera bättre. Det kan vara något av en utmaning att vara öppen och lyssnande, samtidigt som man behåller sin integritet och inte riskerar att man tappar styrfart och inriktning genom att vara alltför påverkbar. En ledarskapskurs kan vara en bra hjälp när det gäller att hitta riktlinjer för framtidens ledare.

Att vara ledare handlar inte bara om arbetsledning på ett praktiskt plan. För att göra skillnad krävs det också visioner, som i sin tur växer fram i ett samspel mellan influenser från omvärlden och den egna kreativiteten. Det är viktigt för framtidens ledare att ta sig tid att lyfta blicken från de praktiska och vardagliga sysslorna och låta sig inspireras från många olika håll. Det finns ingen patentlösning när det gäller kreativitet men en grundförutsättning är naturligtvis öppenhet, både inför omvärlden och för de egna impulserna. Idéer kan dyka upp när och var som helst och det är viktigt att ta dem på allvar och se till att åtminstone skriva ner dem, för att kanske senare plocka fram dem och försöka hitta konkreta tillämpningar.

Visionär ledare

Men hur visionär man än kan vara måste man alltid hitta sätt att kommunicera sina idéer till medarbetarna. Kanske vill man ha dem som bollplank för att förvandla en idé till ett konkret förslag, eller också skissar man hellre vidare på egen hand tills man har tagit fram en hållbar handlingsplan.

Vägarna är många men målsättningen för framtidens ledare är att arbeta i samklang med utvecklingen eller rentav i framkanten. Då behöver man ha visioner, och veta hur man på bästa sätt ska kommunicera dem, både inom och utanför den egna organisationen.

Framtidens ledare ledarskap

Framtidens ledare

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info