Basutbildning för nyblivna chefer

Basutbildning för nyblivna chefer – se hit alla nya chefer!

Många roliga uppgifter väntar runt hörnet, nu när du är nybliven chef! En ny värld av inflytande, insyn och påverkan tar sin början. Sättet på vilket du agerar och verkar påverkar nu ett flertal andra människor, både på det yrkesmässiga och det personliga planet. Verktygen som ligger framför dig är många: coaching, delegering, kommunikation, samtal av olika slag, varav medarbetarsamtalet är det viktigaste, belöningar av olika slag mm. Kruxet ligger i att veta hur de olika verktygen ska användas. Vad innebär egentligen coaching? Hur mycket ska du ”lägga dig i” och hur mycket ska du överlåta till medarbetaren? Och medarbetarsamtalet, hur ska du lägga upp det så det blir meningsfullt, både för den anställde och för dig? Att bara sätta sig och börja prata är ju trevligt men leder knappast någonvart i längden. Hur kommunicerar du som nybliven chef och varför är det så viktigt med kommunikation? Dessa frågor och många fler snurrar säkert runt i ditt huvud.

Genvägen för nyblivna chefer

Ta en genväg till svaren på dina frågor och gå vår basutbildning för nyblivna chefer. Där tas alla dessa frågeställningar upp och fler därtill. Du får dessutom möjlighet att träffa andra nya chefer, som är i samma situation som du, och kan utbyta erfarenheter och ta del av hur andra tacklar problematiken du som ny chef ofta ställs inför.

Basutbildning för nyblivna chefer | Kursinnehåll

Hantera och acceptera din nya chefsroll
Visa din förmåga på ett naturligt sätt
Målstyrning av team
Coaching som metod för utveckling
Personlig effektivitet – viktigt respektive bråttom
Konflikt på arbetsplatsen – chefens roll
Medarbetarsamtalet – innehåll, struktur och checklistor
Få andra att lyssna, vilja och agera!
Ledaren som argumentatör
Introduktion till Arbetsrätten
Varför arbetsglädjen är så viktig
Slipp stressa som chef – delegera och prioritera
Förändringsstrategier
Konsten att fatta beslut

162947253

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info