Webmaster, Author at Ledarskap - Kurser i ledarskap - Hjärtum Utbildning

utbildning i ledarskap

Ledarskap och utbildning

Ledarskap och utbildning Att ha gått en utbildning inom ämnet ledarskap kan vara avgörande för din chefskarriär. Numera handlar det inte längre om att som chef endast få snabba resultat och a… Läs mer »
Ledarskap på jobbet

Ledarskapskurs i coachande ledarskap

Ledarskapskurs i coachande ledarskap För att bli en god och framgångsrik ledare är ett coachande ledarskap att föredra. Under en ledarskapskurs får du lära dig knep och tips på hur du kan arbe… Läs mer »

Våra utbildningar

Ledarskap för chefer

Basutbildning för nyblivna chefer

Läs mer »

Leda utan att vara chef

Ledare men inte chef

Läs mer »

Ledarskap med kommunikation

Kommunikativt ledarskap

Läs mer »

Körkort för nybliven chef

Ny som chef

Läs mer »

Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Läs mer »

Projektledarutbildning

Projektledning i praktiken

Läs mer »

Retorik och kommunikation i ledarskapet

Retorik och komunikation i ledarskapet

Läs mer »

© Ledarskap.info